Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій

Збірник наукових праць "Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій" заснований в 1997 році, видається раз на рік, є фаховим в галузі технічних наук (наказ МОН України №886 від 02.07.2020, категорія Б, спеціальність 121 - Інженерія програмного забезпечення).

У збірнику публікуються статті з технічних наук, які є завершеними роботами, що містять нові результати теоретичних та експериментальних досліджень і становлять інтерес для наукових співробітників, аспірантів, інженерів, а також студентів старших курсів вузів.


Зображення домашньої сторінки журналу

Напрями та тематика: Методи автоматизованої обробки даних та управління; теоретичні та прикладні проблеми інформатики; прогресивні інформаційні технології, моделі і методи оцінювання якості та підвищення надійності, функціональної безпеки та живучості інформаційних та інформаційно-управляючих систем; проблеми прийняття рішень і управління в економічних, технічних, екологічних і соціальних системах; автоматизовані системи технічного діагностування, геоінформаційні системи різного призначення та комп'ютерні систем електронного бізнесу; теоретичні та прикладні проблеми інтелектуальних систем аналізу інформації; проблемно і функціонально орієнтовані комп’ютерні системи та мережі; методи оптимізації; дослідження, розроблення та впровадження Інтернет-технологій та систем розподіленої обробки інформації; математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем; методи аналізу та управління системами в умовах ризику і невизначеності; науково-методичні проблеми в освіті.

Мови збірника: україньска, англійська.

Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації серія КВ № 23161-13001 ПР від 05.01.18

ISSN 2312-119X (для друкованої версії)

Key title: Aktualʹnì problemi avtomatizacìï ta ìnformacìjnih tehnologìj

Abbreviated key title: Aktual. probl. avtom. ìnf. tehnol.Контактна інформація:

Байбуз Олег Григорович - відповідальний редактор 

Тел: (056) 766-49-52

Mail: olegbaybuz68@gmail.com

Україна, 49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72

--------------------------------------------------------------------

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

National Library of Ukraine Vernadsky

Google Scholar

Open Academic Journals Index

Bielefeld Academic Search Engine

Open Archives

  Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development