Дослідження реалізації лінійного оператора згортки цифрового зображення при 16-бітних обчисленнях

P. O. Prystavka, A. K. Shevchenko

Анотація


Досліджено реалізацію згортки складової растра з квадратною маскою лінійного двовимірного фільтра. Доведено, що за допомогою 16-бітних операцій та трансляції  мовою асемблера можна отримувати виграш від 8 до 11 разів по швидкодії, при використанні у програмному забезпеченні.


Ключові слова


згортка; цифрове зображення; лінійний оператор; авто-векторизація; SIMD; асемблер

Повний текст:

PDF

Посилання


Flynn M. J. Very high speed computers. // Proceedings of the IEEE: [Vol: 54. Issue: 12]. 1966. P. 1901–1909.

Гриффитс А. GCC. Настольная книга пользователей, программистов и системных администраторов [пер. з англ.]. Киев. 2004. 624 с.

Lopes B. C., Auler R. Getting Started with LLVM Core Libraries. Кiyiv. 2014. 314 с.

Gay J. Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman. Кiyiv. 2002. 230 с.

ARM® Cortex®-A15 MPCore™ Processor: (технічний довідник з архітектури процесорів серії Cortex-A15 фірми ARM). 2011–2013.

С 392. URL: http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.ddi0438i/

DDI0438I_cortex_a15_r4p0_trm.pdf. Назва з екрана.

ARM® Cortex®-A53 MPCore Processor: (технічний довідник з архітектури процесорів серії Cortex-A53 фірми ARM). 2013–2014.

С. 620. URL: http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.ddi0500g/

DDI0500G_cortex_a53_trm.pdf. – Назва з екрана.

Raspberry Pi 3 Model B: (технічна специфікація що містить опис апаратного забезпечення одноплатного персонального комп’ютера – Raspberry Pi 3 Model B). 2015. С. 1. URL: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Dev/RaspberryPi/2020826.pdf. – Назва з екрана.

Приставка П. О. Обчислювальні аспекти застосування поліноміальних сплайнів при побудові фільтрів // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : зб. наук. праць. Дніпропетровськ. 2006. Т. 10. С. 3–14.

Приставка П. О. Побудова контрастних фільтрів за використанням поліноміальних сплайнів // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : зб. наук. праць. Дніпропетровськ. 2007. Т. 11. С. 15–22.

Приставка П. О., Чолишкіна О. Г. Дослідження комбінованих фільтрів для підвищення різкості зображень // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : зб. наук. праць. Дніпропетровськ. 2009. Т. 13. С. 39–53.

Приставка П. О. Поповнення послідовностей відліків функцій двох змінних на основі поліноміальних сплайнів // Вісник НАУ. 2007. № 3–4. С. 36–39.

Приставка П. О. Поповнення зі згладжуванням послідовностей відліків функцій двох змінних на основі сплайнів // Математичне моделювання. 2008. № 1(18). С. 9–12.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/431608

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Контактна інформація:

Байбуз Олег Григорович - відповідальний редактор 

Тел: (056) 766-49-52

Mail: olegbaybuz68@gmail.com

Україна, 49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72

--------------------------------------------------------------------

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

National Library of Ukraine Vernadsky

Google Scholar

Open Academic Journals Index

Bielefeld Academic Search Engine

Open Archives

  Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development