ІНТЕРВАЛЬНІ МОДЕЛІ З РАДІАЛЬНО-БАЗИСНИМИ ФУНКЦІЯМИ ДЛЯ ЗАДАЧІ ВИЯВЛЕННЯ РОЗМІЩЕННЯ ЗВОРОТНОГО ГОРТАННОГО НЕРВА

N.Ya. Savka, O.L. Kozak

Анотація


Охарактеризовано особливості задачі виявлення зворотного гортанного нерва на хірургічній рані. Побудовано інтервальну модель з радіально-базисними функціями для оцінки відстані від точки подразнення хірургічної рани до зворотного гортанного нерва.


Ключові слова


інтервальні моделі з радіально-базисними функціями; зворотний гортанний нерв; ідентифікація; операція на щитоподібній залозі

Повний текст:

PDF

Посилання


Дивак М. П. Задачі математичного моделювання статичних систем з інтервальними даними : монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – 216 с.

Патент України на корисну модель № 51174. Спосіб ідентифікації гортанного нерва з інших тканин хірургічної рани при проведенні хірургічних операцій на щитовидній залозі / Дивак М.П., Шідловський В.О., Козак О.Л. // Бюл. "Промислова власність". – 2010. – № 13.

Козак О.Л. Застосування методів допускового еліпсоїдного оцінювання параметрів інтервальних моделей для задачі візуалізації гортанного нерва / Козак О.Л., Дивак М.П., Пукас А.В. // Вісник нац. ун-ту “Львівська політехніка“. Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2010. – № 680. – C.196–205.

Dyvak M. Identification the Recurrent Laryngeal Nerve by the Autocorrelation Function of Signal as Reaction on the Stimulation of Tissues in Surgical Wound / M. Dyvak, N. Padletska, A. Pukas, O. Kozak // The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics. Proceedings of the XIIth International Conference CADSM’2013. – Lviv-Polyana-Svalyava : Publishing House of Lviv Polytechnic,, 2013. – P. 89–92.

Dyvak M. Spectral analysis the information signal in the task of identification the recurrent laryngeal nerve in thyroid surgery / Mykola Dyvak, Natalia Kasatkina, Andriy Pukas, Natalia Padletska, // Proc. (forum catalogue) of the 13th International Workshop “Computational Problems of Electrical Engineering”. – Grubow, Poland, September 5–8, 2012. – P.55.

Розновський Я. Р. Ідентифікація гортанних нервів серед тканин операційної рани / Я. Р. Розновський // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.vestnik-medicine.mgu.od.ua.

Dyvak M. Electrophysiological method and interval model for identification the distance to reverse laryngeal nerve during surgery operation on the thyroid / Mykola Dyvak, Andriy Pukas // Computational Problems of Electrical Engineering. Proceedings of abstracts of the 15th International Conference CPEE’2014: National University ”Lviv Polytechnic”. – Kostryno, Zakarpattia Region, Ukraine, 2011. – P. 65.

Savka N. Intelligent Classifier Based on Radial Basis Function Network for the Task of Identification the Recurrent Laryngeal Nerve in a Surgical Wound / Nadiya Savka, Mykola Dyvak, Andriy Pukas, Vasyl Nemish // Jornal of Applied Computer Science. – Poland, 2014. – Vol. 22. – No 2. – P. 55–64.

Бодянский Е. В. Искусственные нейронные сети: архитектуры, обучение, применения : монография / Е. В. Бодянський, О. Г. Руденко; ТЕЛЕТЕХ. – Х. : 2004. – 372 с.

Дивак М. П. Метод ідентифікації вагових коефіцієнтів синаптичних зв’язків штучних нейронних мереж із радіально-базисними функціями на основі аналізу інтервальних даних / Дивак М. П., Савка Н. Я. // Наукові праці Донецького нац. технічного ун-ту. Серія «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка». – 2012 – Вип. 15 (203). – С. 132–139.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/431509

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Контактна інформація:

Байбуз Олег Григорович - відповідальний редактор 

Тел: (056) 766-49-52

Mail: olegbaybuz68@gmail.com

Україна, 49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72

--------------------------------------------------------------------

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

National Library of Ukraine Vernadsky

Google Scholar

Open Academic Journals Index

Bielefeld Academic Search Engine

Open Archives

  Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development