ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ НА АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ДІТЕЙ

O. H. Baybuz, V. D. Rublevskyi, N. I. Rublevska

Анотація


Застосування сучасних інформаційних технологій дозволило обґрунтувати величини аерогенного надходження металів до організму (мг/кг×добу) і рівні вмісту металів у біосередовищі дітей – мешканців промислового регіону, які вірогідно (р<0,05-0,001) призводять до зниження адаптаційних можливостей дитячого організму.


Ключові слова


інформаційні технології; дитяче населення; важкі метали; адаптація; ризик

Повний текст:

PDF

Посилання


Антомонов Ю.М. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных / М.Ю. Антомонов. – К., 2006. – 558 с.

Сердюк А.М. Тяжелые металлы внешней среды и их влияние на репродуктивную функцию женщин: монография / [А.М. Сердюк, Э.Н. Белицкая, Н.М. Паранько и др.]. – Днепропетровск: АРТ – ПРЕСС, 2004. – 148 с.

ДСП–201-97. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами). – К., 1997. – 57 с.

Рахманин Ю.А. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду / [Ю.А. Рахманин, С.М. Новиков, Т.А. Шашина и др.]. – М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004. – 143 с.

Деркачов Е.А. Донозологічна оцінка стану здоров'я населення у зв'язку з впливом факторів навколишнього середовища / [Е.А. Деркачов, Л.Б. Огip, Т.Є. Дрозд та ін.]: метод. рекомендації МР 2.2.12.068–2000. – К., 2000. – 42 с.

Рублевська Н.І. Нормативні значення адаптаційного потенціалу для оцінки рівня адаптації дітей дошкільного віку до екологічно несприятливих умов: інформ. лист / Н.І. Рублевська. – К.: Укрмедпатентінформ, 2010. – №19. – 3 с.

Бабич П.Н. Применение современных статистических методов в практике клинических исследований. Сообщение третье. Отношение шансов: понятие, вычисление и интерпретация / П.Н. Бабич, А.В. Чубенко, С.Н. Лапач //Укр. мед. часопис. – 2005. – № 2 (46). – С. 113–119.

Юнкеров В.И. Математико-статистическая обработка данных медицинских исследований / В.И. Юнкеров, С.Г. Григорьев. – СПб: СПб ВМедА, 2002. – 266 с.

Петросян А.А. Аналіз дозового інгаляційного навантаження від забруднення атмосферного повітря хімічними речовинами / А.А. Петросян, О.І. Турос, О.М. Картавцев // Довкілля та здоров’я. – 2009. – № 2. – С. 25–28.

Корчина Т.Я. Содержание тяжелых металлов в волосах детей севера Тюменской области / Т.Я. Корчина // Гигиена и санитария. – 2007. – №4. – С. 27–29.

Жданов В.В. Оценка влияния выбросов теплоэлектростанций на содержание металлов в волосах детей / В.В. Жданов // Гігієна населених місць. – 2008. – Вип. 52. – С. 46–52.

Пат. 49113 Україна, МПК А 61 В 10/00 G 01 N 33/50. Спосіб прогнозування адаптаційних можливостей дітей / Н.І. Рублевська; заявник і власник Рублевська Н.І. – u 201002335; заявл. 02.03.2010; опубл. 12.04.2010, Бюл. № 7.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/431313

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Контактна інформація:

Байбуз Олег Григорович - відповідальний редактор 

Тел: (056) 766-49-52

Mail: olegbaybuz68@gmail.com

Україна, 49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72

--------------------------------------------------------------------

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

National Library of Ukraine Vernadsky

Google Scholar

Open Academic Journals Index

Bielefeld Academic Search Engine

Open Archives

  Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development