ДОСЛІДЖЕННЯ В-СПЛАЙНА ШОСТОГО ПОРЯДКУ ТА ЇХ ЛІНІЙНОЇ КОМБІНАЦІЇ

P. O. Prystavka, O. H. Cholyshkina

Анотація


Отримано властивості В-сплайна шостого порядку, визначеного на рівномірному розбитті. Досліджено властивості поліноміального сплайна на основі В-сплайнів шостого порядку, що є близьким до інтерполяційного у середньому.


Ключові слова


В-сплайн; поліноміальний сплайн, близький до інтерполяційного у середньому; норма сплайну

Повний текст:

PDF

Посилання


Приставка П.О. Лінійні комбінації В-сплайнів, близькі до інтерполяційних у середньому, в задачі моделювання аналогових сигналів / П.О. Приставка // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : зб. наук. пр. – Д.: Вид-во ДНУ. – 2011. –Т.15. – С.4–17.

Чуи Ч. Введение в вэйвлеты: пер. с. англ. / Ч. Чуи – М.: Мир, 2001. – 412 с.

Unser M.. Splines: A Perfect Fit for Signal and Image Processing, IEEE Signal Processing Magazine / M/Unser5 // – 1999. – Vol. 16, No. 6. – P. 22–38.

Приставка П.О. Дослідження В-сплайну п’ятого порядку та їх лінійної комбінації / П.О.Приставка, О.Г.Чолишкіна // Математичне моделювання. 2007 – Дніпродзержинськ, ДДТУ. – №1(16). – С.14–17.

Лигун А.А. Асимптотические методы восстановления кривых. / А.А.Лигун, А.А.Шумейко. – К.: ІМ НАН України, 1996. – 358 с.

Лигун А.А. О восстановлении эмпирической функции плотности распределения с помощью гистосплайнов второго порядка/ А.А.Лигун, В.В.Кармазина. – Днепродзержинск , Днепродзерж. индустр. ин-т., 1989. – 30 c. – Деп. в УкрНИИНТИ 8.06.89г., N1559- Ук89.

Лигун А.А.Восстановление функций плотности распределения и их производных с помощью кубических гистосплайнов // А.А.Лигун, В.В.Кармазина / Днепродзерж. индустр. ин-т. – Днепродзержинск, 1989. –38 c. – Деп. в УкрНИИНТИ 13.11.89г., N2569 – Ук89.

Приставка П.О. Поліномаільні сплайни при обробці даних / П.О.Приставка. – Д.: Вид-во ДНУ, 2004. – 236 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/431306

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Контактна інформація:

Байбуз Олег Григорович - відповідальний редактор 

Тел: (056) 766-49-52

Mail: olegbaybuz68@gmail.com

Україна, 49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72

--------------------------------------------------------------------

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

National Library of Ukraine Vernadsky

Google Scholar

Open Academic Journals Index

Bielefeld Academic Search Engine

Open Archives

  Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development