ПРОЦЕДУРИ НЕБІНАРНОГО SUBDIVISION НА ОСНОВІ ЛІНІЙНИХ КОМБІНАЦІЙ В-СПЛАЙНІВ, БЛИЗЬКИХ ДО ІНТЕРПОЛЯЦІЙНИХ У СЕРЕДНЬОМУ

P. O. Prystavka

Анотація


Запропоновано загальну постановку задачі на проведення небінарного subdivision на основі локальних сплайнів, наведено відповідні лінійні оператори, визначено місцезнаходження відліків для проектування числових послідовностей. 


Ключові слова


небінарний subdivision; локальний сплайн; апроксимація; дискретна згортка

Повний текст:

PDF

Посилання


Де Бор К. Практическое руководство по сплайнам / К. Де Бор. – М., 1985. – 303 с.

Роджерс Д. Математические основы машинной графики: пер. с англ. / Д. Роджерс, Дж. Адамс – М., 2001. – 604 с.

Чуи Ч. Введение в вэйвлеты: Пер. с агнгл. / Ч. Чуи – М., 2001. – 412 с.

Лигун А.А. Асимптотические методы восстановления кривых. / А.А. Лигун, А.А. Шумейко. – К., ІМ НАН України, 1996. – 358 с.

Приставка П.О. Поліномаільні сплайни при обробці даних / П.О. Приставка. – Д., 2004. – 236 с.

Приставка П.О. Лінійні комбінації В-сплайнів, близькі до інтерполяційних у середньому, в задачі моделювання аналогових сигналів / П.О. Приставка // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: зб. наук. праць. – 2011. – Т.15. – С. 4–17.

Приставка П.О. Дослідження В-сплайну п’ятого порядку та їх лінійної комбінації / П.О. Приставка, О.Г. Чолишкіна / Математичне моделювання. – 2007. – № 1 (16). – С. 14–17.

Andersson L.-E., Stewart N. Introduction to the mathematics of subdivision surfaces. – Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2010. – 356 p.

Лигун А.А. Исследования линейных операторов, порожденных методами пополнения данных / А.А. Лигун, А.А. Шумейко // Математичне моделювання. – 2000, 2 (5), С. 11–19.

Приставка П.О. Поліноміальні сплайни в задачах бінарного поповнення / П.О. Приставка // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. – 2003. – Т. 7. –С. 39–53.

Приставка П.О. Небінарне поповнення послідовностей відліків гладких функцій лінійними операторами на основі поліноміальних сплайнів / П.О. Приставка // Вісник НАУ. – 2008. – № 3. – С. 85–89.

Приставка П.О. Небінарне поповнення послідовностей відліків гладких функцій двох змінних лінійними операторами / П.О. Приставка // Вісник НАУ. – 2009. – № 2. – С. 173–177.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/431215

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Контактна інформація:

Байбуз Олег Григорович - відповідальний редактор 

Тел: (056) 766-49-52

Mail: olegbaybuz68@gmail.com

Україна, 49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72

--------------------------------------------------------------------

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

National Library of Ukraine Vernadsky

Google Scholar

Open Academic Journals Index

Bielefeld Academic Search Engine

Open Archives

  Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development