ПОПОВНЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ СТАНІВ НЕОДНОРІДНИХ ОБ’ЄКТІВ ПІД ЧАС РУХУ НА ПЛОЩИНІ

P.O. Prystavka, A.V. Assaul

Анотація


Подано постановку задачі та ілюстрацію роботи нового методу поповнення послідовностей станів неоднорідного об’єкта, що рухається на площині. Низька обчислювальна складність методу забезпечується використанням локальних операторів, на зразок сплайнів, близьких до інтерполяційних у середньому.

Ключові слова


рухомий неоднорідний об’єкт; апроксимація; сплайни, близькі до інтерполяційних у середньому

Повний текст:

PDF

Посилання


Шикин Е. В. Компьютерная графика. Полигональные модели. / Е. В. Шикин, А. В. Боресков – М., 2001. – 464 с.

Херн Дональд Компьютерная графика и стандарт OpenGL, 3-е издание. Пер. с англ. / Дональд Херн, Паулин Бейкер.– М., 2005. – 1168 с.

Лигун А. А. Асимптотические методы восстановления кривых. / А. А. Лигун, А. А. Шумейко – К., 1996. – 358 с.

Приставка П. О. Поліноміальні сплайни при обробці даних: Монографія. / П. О. Приставка .– Д., 2004. – 236 с.

Приставка П. О. Лінійні оператори поповнення послідовностей відліків функцій трьох змінних на основі поліноміального сплайну / П. О. Приставка // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : зб. наук. праць. – 2009. – Т.13. – С.18-28.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/431102

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Контактна інформація:

Байбуз Олег Григорович - відповідальний редактор 

Тел: (056) 766-49-52

Mail: olegbaybuz68@gmail.com

Україна, 49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72

--------------------------------------------------------------------

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

National Library of Ukraine Vernadsky

Google Scholar

Open Academic Journals Index

Bielefeld Academic Search Engine

Open Archives

  Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development