Особливості організації теоретичних онлайн-занять

М.Є. Сердюк, І.А. Сафронова, Т.А. Зайцева

Анотація


Розглянуто деякі особливості організації теоретичних онлайн занять. Проаналізовано особливості онлайн засобів організації обміну матеріалом та встановлення зворотного зв’язку, виділено особливості, які необхідно враховувати при виборі таких засобів. Розглянуто такі сервіси як, MS Teams, MS Power Point, Mentimeter, Slido. З’ясовано основні характеристики та проведено порівняльний аналіз онлайн сервісів для встановлення швидкого зворотного зв’язку з аудиторією.

Ключові слова


інформаційно-освітні технології; системи комунікації; інтерактивне навчальне середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


Коровій Д. М., Лазаренко Н. І. Змішане навчання в закладах вищої освіти // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. – Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2022. – Вип. 63. – С. 164-169.

Литвин О. Мобільні опитування в навчальній аудиторії (Pollevery¬where і Mentimeter). URL: http://ceit-blog.ucu.edu.ua/ed-tech/online-polls-pollev-menti/

Mentimeter Review: Create Interactive Presentations With Ease. URL: https://bforbloggers.com/mentimeter-review/

Slido – Your go-to interaction app for hybrid meetings. URL: https://www.sli.do/

Добровольська С. Використання сервісу mentimeter в освітньому процесі, 2020. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/ bitstream/123456789/22904/1/20_Dobrovolska.pdf

Мачинська Н. І.; Стельмах С. С. Сучасні форми організації навчального процесу у вищій школі: навчально-методичний посібник. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 180 c.

Прибилова В. М. Проблеми і переваги дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України // Проблеми сучасної освіти, 2014. – № 4. – С. 27-37.

Ткаченко Л. В., Хмельницька О. С. Особливості впровадження дистанційного навчання в освітній процес закладу вищої освіти // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2021. – № 75. – Т. 3. – С. 91-96.

Shyshkanova, G., Zaytseva, T., Frydman, O. Mobile technologies make education a part of everyday life Information and Learning Science, 2017. – 118(11-12). – P. 570-582.

Биков В. Ю. Дистанційне навчання в країнах Європи та США і перспективи для України // Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології : кол. монографія / В. Ю. Биков, О. О. Гриценчук, Ю. О. Жук та ін. – К.: Атіка, 2015. – С. 77-140.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Контактна інформація:

Байбуз Олег Григорович - відповідальний редактор 

Тел: (056) 766-49-52

Mail: olegbaybuz68@gmail.com

Україна, 49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72

--------------------------------------------------------------------

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

National Library of Ukraine Vernadsky

Google Scholar

Open Academic Journals Index

Bielefeld Academic Search Engine

Open Archives

  Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development