СИСТЕМА ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНТЕРАКТИВНОГО БЛОКОВОГО КРИПТОГРАФІЧНОГО АЛГОРИТМУ TWOFISH

С. В. Клименко, В. П. Малайчук, Ю. М. Селіванов, О. М. Петренко, Д. С. Астахов

Анотація


Актуальність створення системи передачі інформації із застосуванням інтерактивного блокового криптографічного перетворення пов’язана із значним розповсюдженням телекомунікаційних, інформаційних та комп’ютерних технологій і полягає в необхідності вдосконалення досліджень в даній області. Крім того, одним із методів навчання здобувачів вищої освіти є саме засвоєння принципів роботи криптографічних алгоритмів. Тому розроблену систему можна використовувати як приклад застосування цих алгоритмів. Метою статті є розробка системи передачі інформації із застосуванням інтерактивного блокового криптографічного алгоритму twofish. Проведено класифікація криптографічних алгоритмів, які застосовуються у сучасних системах передачі інформації. Особливістю та   характерним показником блокових алгоритмів є багатократне і непряме використання матеріалу ключа. А застосування алгоритму twofish додає системі, що розроблена, великий запас стійкості до злому і в порівнянні з іншими алгоритмами є практично найстійкішим. Наведено структурну та функціональну схеми  системи передачі інформації із застосуванням інтерактивного блокового криптографічного алгоритму. При розробці програмного забезпечення застосовано мову програмування Python. Все це дозволило забезпечити неможливість зворотного декодування ключа при наявності відкритого і закритого тексту. Розробка системи передачі інформації із застосуванням інтерактивного блокового криптографічного перетворення дозволить забезпечити конфіденційність та цілісність переданої інформації, у вигляді повідомлень, між співрозмовниками. Представлено результати тестування цієї системи передачі інформації, а саме наведено шифрування та дешифрування повідомлень із застосуванням трьох різних довжин ключів – 128, 192 та 256 біт. Практична реалізація застосування системи вирішує проблему захисту конфіденційності та цілісності інформації щодо реалізації секретного каналу зв’язку.

Ключові слова


інформація; криптографічні методи захисту; шифрування; дешифрування; алгоритм

Повний текст:

PDF

Посилання


Klymenko S.V., Petrenko О.M., Poliakov H.O. Сlient-server system for secure private messages exchange using public key cryptography // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении. Сб. науч. трудов. Вып. № 101. Днепр.: ГВУЗ ПГАСА, 2017. С. 172–177.

Малайчук В.П., Клименко С.В., Письмак Д.П. Перешкодостійке кодування повідомлення електронного підпису // Актуальні Малайчук В. Ппроблеми та інформаційних технологій автоматизації. – Дніпро: ДНУ. Збірник наукових праць. Том 21. 2017. С. 123–131.

Клименко С.В., Слипченко О.В., Степанова О.В., Михайлов Н.С. Исследование криптостойкости систем на основе нейронных сетей//

Шнайер Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си – Applied Cryptography. Protocols, Algorithms and Source Code in C / /Москва: Триумф. 2002. 816 с.

Мао В. Современная криптография: теория и практика / Москва: Вільямс. 2005. 763 c.

Захист інформації в телекомунікаційних системах: Навчальний посібник / Г. Ф. Конахович, В. П. Климчук, С.М. Паук, В. Г. Потапов, В. М. Чуприн, О.О. Горбунов. 2009. 380 c.

Криптография. Основные методы и проблемы. Современные тенденции криптографии / А. Д. Дошина, А. Е. Михайлова, В. В. Карлова // Современные тенденции технических наук: материалы IV Междунар. науч. конф. Казань: Бук. 2015.

Худякова К. Ю. Криптографічні алгоритми захисту інформації Сучасні технології кіно та аудіовізуальних систем: тези доповідей. 2019. Секція С. С. 99.

Теоретические основы защиты информации: учебник / В. П. Бабак, А. А. Ключников; НАН Украины, Ин-т проблем безопасности АЭС. Чернобыль (Киев. обл.): Ин-т проблем безопасности АЭС. 2012. 776 с. ISBN978-966-02-6042-9.

ДСТУ 7624–2014. Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Алгоритм симетричного блокового перетворення «Калина (з внесеними змінами в 2015 р.)», Київ. 2014. С. 20-23.

Twofish: A 128–Bit Block Cipher. Bruce Schneier, John Kelsey, Doug Whiting, David Wagner, Chris Hall, Niels Ferguson. Режим доступу: (PDF) The Twofish Encryption Algorithm (researchgate.net).
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/432107

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Контактна інформація:

Байбуз Олег Григорович - відповідальний редактор 

Тел: (056) 766-49-52

Mail: olegbaybuz68@gmail.com

Україна, 49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72

--------------------------------------------------------------------

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

National Library of Ukraine Vernadsky

Google Scholar

Open Academic Journals Index

Bielefeld Academic Search Engine

Open Archives

  Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development