Побудова моделі прогнозування результату лікування на прикладі однієї медичної задачі

O. M. Matsuga, S. O. Dudukina, S. P. Grygoruk

Анотація


Розглянуто технологію побудови моделі прогнозування результату лікування у вигляді бінарної логістичної регресії. В рамках технології запропоновано процедуру відбору інформативних ознак на основі методу рекурсивного вилучення ознак.  У ході практичної апробації технології побудовано дві моделі, що дозволяють прогнозувати результат реваскуляризації першого басейну при необхідності реваскуляризації обох у хворих з поєднаними атеросклеротичними ураженнями церебральних та коронарних артерій при послідовній тактиці хірургічного лікування.


Ключові слова


модель прогнозування; бінарна логістична регресія; незбалансовані класи; відбір інформативних ознак; реваскуляризація судинного басейну; поєднані атеросклеротичні ураження церебральних та коронарних артерій

Повний текст:

PDF

Посилання


Mohr F. W., Morice M. C., Kappetein A. P., Feldman T. E., Stahle E., Colombo A. et al. Coronary artery bypass graft surgery vs. percutaneous coronary intervention in patients with three-vessel disease and left main coronary disease: 5-year follow-up of the randomised, clinical SYNTAX trial. Lancet. 2013. 381 (9867). P. 629–638.

Соколова Н. Ю., Голухова Е. З. Реваскуляризация миокарда у больных стабильной ишемической болезнью сердца: стратификация периоперационных и отдаленных рисков. Креативная кардиология. 2016. 10 (1). С. 25–36.

Спирин Н. Н., Малышев Н. Н., Малышева И. В. Оценка и прогнозирование результатов каротидной эндартерэктомии клинико-математическим методом. Журнал неврологии и психиатрии. 2012. № 6. С. 40–44.

Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. The Elements of Statistical Learning. Data Mining, Inference, and Prediction. 2009. 745 p.

Hosmer D., Lemeshow S. Applied Logistic Regression. 2nd ed. 2000. 375 p.

Kuhn M., Johnson K. Applied Predictive Modeling. Springer. 2013. 600 p.

Scikit-learn documentation. URL: https://scikit-learn.org/stable/index.html (дата звернення: 16.11.2020)
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/432005

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Контактна інформація:

Байбуз Олег Григорович - відповідальний редактор 

Тел: (056) 766-49-52

Mail: olegbaybuz68@gmail.com

Україна, 49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72

--------------------------------------------------------------------

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

National Library of Ukraine Vernadsky

Google Scholar

Open Academic Journals Index

Bielefeld Academic Search Engine

Open Archives

  Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development