Особливості реалізації веб-ресурсу фахового медичного періодичного видання

K. I. Ilkanych, S. V. Riznychok, V. Yu. Maykher

Анотація


Вивчено концепцію інформатизації наукових медичних періодичних видань. Розроблено структуру моделі інформаційного ресурсу; створено алгоритм програмного продукту; опрацьовано механізм впровадження та визначення методичних підходів до оцінки ефективності інвестицій у розробку інформаційної системи. Для реалізації розробленого алгоритму було обрано засоби програмного продукту AS4U. Розроблено та впроваджено інтернет-сайт www.aml.lviv.ua для фахового періодичного медичного видання “Acta Medica Leopoliensia / Львівський медичний часопис”, засновником якого є Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Використано статистичні показники реалізованого сайту за п’ять років (2014−2018 рр.) для дослідження впливу наявності інтернет-сайту періодичного видання на наповнення контенту часопису та розширення комунікацій наукової спільноти. Обрані програмні засоби дозволяють редакції часопису самостійно без послуг програміста в режимі он-лайн працювати над наповненням сайту, що дає змогу швидко та якісно коректувати контент, а система паролів для надання доступу до контенту забезпечує захист інформації та доступ до неї у будь-який час та у довільному місці.


Ключові слова


інформатизація; наукове періодичне видання; AS4U; Public4u; File4u; Galery4u; інформаційний ресурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Воскобойнікова-Гузєва О.В. Наукові видання України в інтернет-просторі. Наука України у світовому інформаційному просторі. 2010. Вип. 3. С. 36–43.

Задорожна Н.Т., Омельченко Т.Г., Валь К.Л. Технологічні основи створення і підтримки порталів. Інтернет-освіта-наука-2006, П’ята міжнародна конференція ІОН−2006, 10−14 жовтня, 2006. Збірник матеріалів конференції. Т. 1. Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2006. С. 362−365.

Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 32 від 15.01.2018 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0148-18 (дата звернення: 04.06.2019).

Платонов О. Д. Про засади інформатизації періодичних видань НАН України. Наука України у світовому інформаційному просторі. 2010. Вип. 3. С. 45–60.

Радченко А.І. Періодика майбутнього – паперова чи електронна? Наука та наукознавство. 2010. № 2. С. 46–50.

Рижко І. Електронна періодика у системі наукової комунікації: особливості становлення та функціонування. Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи. 2014. № 5–6 (5). С. 52–56.

Ярошенко Т.О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: монографія. Київ: Знання, 2010. 215 с.

Яцків Т.М. Наукова періодика в Україні: перспективи і проблеми розповсюдження. URL: www.nas.gov.ua/series/12_Yatskiv. (дата звернення: 04.06.2019).

Вjоrk В.-С., Turk Z. How Scientists Retrieve Publications: An Empirical Study of How the Internet Is Overtaking Paper Media. The Journal оf Еlectronic Publishing. 2000. № 6. URL: https://quod.lib.umich.edu/j/jep/3336451.0006.202. DOI: http://dx.doi.org/10.3998/3336451.0006.202. (дата звернення: 04.06.2019).

Mackenzie Owen J.S. The scientific article in the age of digitization. Springer, 2007. 265 p. URL: https://pure.uva.nl/ws/files/3914816/38481_DISSMacKenzie_Owen.pdf (дата звернення: 04.06.2019).

Peek R., Pomerantz І., Paling S. The Traditional Scholarly Journal Publishers Legitimize the Web. Journal of the American Society for Information Science. 1998. Vol. 49. № 11. Р. 983–989. URL: https://www.learntechlib.org/p/84900/ (дата звернення: 04.06.2019).
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/431905

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Контактна інформація:

Байбуз Олег Григорович - відповідальний редактор 

Тел: (056) 766-49-52

Mail: olegbaybuz68@gmail.com

Україна, 49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72

--------------------------------------------------------------------

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

National Library of Ukraine Vernadsky

Google Scholar

Open Academic Journals Index

Bielefeld Academic Search Engine

Open Archives

  Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development