ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ З ЗОБРАЖЕННЯМИ ВЕЛИКИХ РОЗМІРІВ У КОМП’ЮТЕРНІЙ МЕРЕЖІ

I. V. Shelevytskyi, O. V. Yurko

Анотація


Запропоновано комбінований рекурсивний алгоритм стискання зображень на основі декомпозиції квадродеревом та фільтрації з реалізацією мовою пакета MatLab .


Ключові слова


стиснення; зображення; квадродерево; рекурсивний алгоритм

Повний текст:

PDF

Посилання


Опис технології DeepZoom [Електронний ресурс] – Режим досту-пу:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645050(v=vs.95).aspx

Павлидис Т. Алгоритмы машинной графики и обработки изоб-ражений / Т. Павлидис // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». –1986 – 396 с

Yi-Chen Tsai A quad-tree decomposition approach tocartoon image compression/ Yi-Chen Tsai, Ming-Sui Lee, Meiyin Shen, and C.-C. Jay Kuo// IEEE 8th Workshop on Multimedia Signal Processing, 17(6):456–460, October 2006.

Шелевицький І. В. Сплайни в цифровій обробці даних і сигналів / І. В. Шелевицький, М. О. Шутко, В. М. Шутко, О. О. Колганова. – Кривий Ріг, – 2007 – 232 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.15421/431109

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Контактна інформація:

Байбуз Олег Григорович - відповідальний редактор 

Тел: (056) 766-49-52

Mail: olegbaybuz68@gmail.com

Україна, 49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72

--------------------------------------------------------------------

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

National Library of Ukraine Vernadsky

Google Scholar

Open Academic Journals Index

Bielefeld Academic Search Engine

Open Archives

  Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.


Open Science in Ukraine - website development